Stopka redakcyjna

Redaktor naczelny
Jacek Hajduk
jacek.hajduk@biblioteka.krakow.pl

Sekretarz redakcji
Jan Burnatowski
jan.burnatowski@biblioteka.krakow.pl

Rada redakcyjna
Stanisław Dziedzic
Szymon Kloska
Wojciech Ligęza
Krzysztof Lisowski
Jadwiga Malina
Anna Marchewka
Janusz Paluch
Aleksandra Wieczorkiewicz
Michał Zabłocki

Opracowanie graficzne, ilustracje i skład
Agata Dębicka

Korekta
Katarzyna Pawlik

Adres redakcji
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków,
e-mail: czas.literatury@biblioteka.krakow.pl

www.czasliteratury.pl

Wydawca
Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

Druk
Drukarnia KOLUMB Krzysztof Jasiński
ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów

ISSN 2544-8447