Stopka redakcyjna

redaktor naczelny:
Krzysztof Zajas
krzysztof.zajas@biblioteka.krakow.pl

sekretarz redakcji:
Jan Burnatowski

jan.burnatowski@biblioteka.krakow.pl

opracowanie graficzne i skład:
Agata Dębicka

korekta:
Katarzyna Pawlik

rada redakcji:

Michał Zabłocki (inicjatywa i koordynacja wydawnicza),
Szymon Kloska
(Krakowskie Biuro Festiwalowe), Janusz Paluch (Biblioteka Kraków)


stali współpracownicy:

Michał Bzinkowski, Jerzy Franczak,
Wojciech Ligęza, Krzysztof Lisowski, Anna Łazar, Jadwiga Malina,
Anna Marchewka, Ariadna Masłowska-Nowak, Maciej Miłkowski,
Anna Nasiłowska, Aleksandra Wieczorkiewicz,
Jacek Wojciechowski

adres redakcji:
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków,

e-mail: czas.literatury@biblioteka.krakow.pl

www.czasliteratury.pl

wydawca:
Stanisław Dziedzic – Biblioteka Kraków

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

druk:
Drukarnia KOLUMB

ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów

ISSN 2544-8447