Stopka redakcyjna

redakcja:
Jan Burnatowski redaktor naczelny | jan.burnatowski@czasliteratury.pl
Urszula Chwalba Kraków Miasto Literatury UNESCO
Małgorzata Lebda redaktorka działu poezji | malgorzata.lebda@czasliteratury.pl
Anna Marchewka redaktorka działu prozy | anna.marchewka@czasliteratury.pl

stała współpraca:
Marek Bieńczyk, Iwona Boruszkowska, Sylwia Chutnik,
Marcin Gaczkowski, Aldona Kopkiewicz, Krzysztof Lisowski,
Ariadna Masłowska-Nowak, Maciej Miłkowski, Daniel Odija,
Jakub Topor, Łukasz Wojtusik, Bartosz Wójcik

opracowanie graficzne, skład: Agata Dębicka
korekta: Katarzyna Pawlik
prenumerata: Dorota Bańdo | dorota.bando@kbf.krakow.pl
praktyka: Agnieszka Wrona

adres redakcji:
Pałac Potockich, Rynek Główny 20, 31-005 Kraków
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków | www.czasliteratury.pl

wydawca:
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków | tel. 12 354 25 00
dyrektor: Carolina Pietyra

druk: Drukarnia Kolumb
ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów
www.drukarniakolumb.pl

ISSN 2544-8447