Stopka redakcyjna

redaktor naczelny:
Krzysztof Zajas
krzysztof.zajas@kbf.krakow.pl

sekretarz redakcji:
Jan Burnatowski

jan.burnatowski@kbf.krakow.pl

redakcja:
Jan Burnatowski (sekretarz, redaktor prowadzący),
Urszula Chwalba, Małgorzata Lebda, Anna Marchewka, Krzysztof Zajas
(redaktor naczelny)

stała współpraca:
Marek Bieńczyk, Sylwia Chutnik, Jerzy Franczak, Krzysztof Lisowski, Anna Łazar, Mira Marcinów, Ariadna Masłowska-Nowak, Maciej Miłkowski, Anna Nasiłowska, Józefina Piątkowska, Łukasz Wojtusik

opracowanie graficzne i skład:
Agata Dębicka

korekta:
Katarzyna Pawlik

reklama:
Agnieszka Wyrobek-Kaczor
, tel. +48 515 137 990
Justyna Czuj, tel. +48 571 290 300

prenumerata:
Jolanta Kunowska

jolanta.kunowska@kbf.krakow.pl

adres redakcji:
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

e-mail: czas.literatury@kbf.krakow.pl
www.czasliteratury.pl

wydawca:
Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel. 12 354 25 00
dyrektor: Carolina Pietyra

druk:
Drukarnia KOLUMB

ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów
www.drukarniakolumb.pl

ISSN 2544-8447