Stopka redakcyjna

redaktor naczelny:
Krzysztof Zajas
krzysztof.zajas@biblioteka.krakow.pl

sekretarz redakcji:
Jan Burnatowski

jan.burnatowski@biblioteka.krakow.pl

opracowanie graficzne i skład:
Agata Dębicka

korekta:
Katarzyna Pawlik

rada redakcji:

Jan Burnatowski (sekretarz, redaktor prowadzący),
Szymon Kloska, Małgorzata Lebda, Janusz Paluch,
Krzysztof Zajas
(redaktor naczelny)


stali współpracownicy:

Marek Bieńczyk, Michał Bzinkowski, Jerzy Franczak,
Wojciech Ligęza, Krzysztof Lisowski, Anna Łazar, Jadwiga Malina,
Anna Marchewka, Mira Marcinów, Ariadna Masłowska-Nowak, Maciej Miłkowski,
Anna Nasiłowska, Aleksandra Wieczorkiewicz

adres redakcji:
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków,

e-mail: czas.literatury@biblioteka.krakow.pl

www.czasliteratury.pl

wydawca:
Agnieszka Staniszewska-Mól – Biblioteka Kraków

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

druk:
Drukarnia Leyko Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Romanowicza 11, 30-702 Kraków

ISSN 2544-8447