Stopka redakcyjna

redakcja:
Jan Burnatowski
redaktor naczelny | jan.burnatowski@czasliteratury.pl
Urszula Chwalba
Kraków Miasto Literatury UNESCO
Małgorzata Lebda
redaktorka działu poezji | malgorzata.lebda@czasliteratury.pl
Anna Marchewka
redaktorka działu prozy | anna.marchewka@czasliteratury.pl 

stała współpraca:
Marek Bieńczyk, Sylwia Chutnik, Jerzy Franczak, Krzysztof Lisowski,
Mira Marcinów, Ariadna Masłowska-Nowak, Maciej Miłkowski,
Anna Nasiłowska, Józefina Piątkowska, Łukasz Wojtusik

opracowanie graficzne i skład: Agata Dębicka

korekta: Katarzyna Pawlik

prenumerata: Dorota Bańdo | dorota.bando@kbf.krakow.pl

adres redakcji:
Pałac Potockich, Rynek Główny 20, 31-005 Kraków
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków | www.czasliteratury.pl

wydawca:
Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
tel. 12 354 25 00
dyrektor: Carolina Pietyra

druk: Drukarnia LEYKO Sp. z o.o.,
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków | drukarnia@leyko.pl

ISSN 2544-8447