Stopka redakcyjna

redaktor naczelny:
Krzysztof Zajas
krzysztof.zajas@kbf.krakow.pl

sekretarz redakcji:
Jan Burnatowski

jan.burnatowski@kbf.krakow.pl

opracowanie graficzne i skład:
Agata Dębicka

korekta:
Katarzyna Pawlik

rada redakcji:
Jan Burnatowski (sekretarz, redaktor prowadzący),
Szymon Kloska, Małgorzata Lebda, Janusz Paluch,
Krzysztof Zajas
(redaktor naczelny)

stali współpracownicy:
Marek Bieńczyk, Michał Bzinkowski, Jerzy Franczak,
Wojciech Ligęza, Krzysztof Lisowski, Anna Łazar, Jadwiga Malina,
Anna Marchewka, Mira Marcinów, Ariadna Masłowska-Nowak, Maciej Miłkowski,
Anna Nasiłowska, Aleksandra Wieczorkiewicz

prenumerata:
Jolanta Kunowska

jolanta.kunowska@kbf.krakow.pl

adres redakcji:
ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

e-mail: czasliteratury@kbf.krakow.pl

www.czasliteratury.pl

wydawca:
Krakowskie Biuro Festiwalowe

ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

druk:
Drukarnia Leyko Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Romanowicza 11, 30-702 Kraków

ISSN 2544-8447