• Czas Literatury 4 (20) 2022

W tym Czasie:

WSTĘP

DRESZCZ ISTNIENIA Krzysztof Zajas

GROZA

CUDÓW NIE BĘDZIE z Tomaszem Pindlem rozmawiają Anna Marchewka i Jan Burnatowski
LEGENDA O OSTATNIM CZŁOWIEKU Jerzy Franczak
NONSENS I MAKABRA Michał Rusinek
SYBILLA, EXODUS, ROZKOSZ I KARA Silvina Ocampo
SAMOTNIA Anna Kańtoch
GROZA TO MY Krzysztof Zajas

POEZJA

WIERSZE Dariusz Pado, Konrad Góra, Grzegorz Ryczywolski, Tomasz  Hrynacz, Jacek Szafranowicz, Damian Piwowarczyk, Klaudia Pieszczoch, Kamila Korzeniewska, Julia Neter

ADRIENNE RICH

INTELEKTUALNA NOMADKA Joanna Mąkowska
WIERSZE Adrienne Rich

PROZA

CZĘŚCI WSPÓLNE Adam Kaczanowski
TEŻ NIE CHCĘ TU BYĆ Natalka Suszczyńska

EDGAR ALLAN POE

CZAR PRYSŁ: CIERPIENIE I KRES ILUZJI Piotr Szof
KRUK Edgar Allan Poe

ŹRÓDŁA KULTURY

JEŚLI ZASWĘDZI NAS PALEC… Inga Grześczak
METAMORFOZY, FIZJOLOG BIS, SYRENY Owidiusz
LISTY Pliniusz Młodszy

WSCHODY

PODRÓŻ NIESENTYMENTALNA
Ewa Hryniewicz-Yarbrough

PISARZ W PRACY

TROCHĘ JEST, A TROCHĘ NIE JEST Maciej Miłkowski
DOM LITERATURY Anna Nasiłowska

7. OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODEJ POEZJI

LAUDACJA
WIERSZE Małgorzata Osowiecka, Natalia Roguz, Bartosz Dłubała

WIERSZ WIE

ŚMIECH, ŻE AŻ STRACH! Józefina Piątkowska

PO LEKTURZE

DRAMAT ŻYCIA YUKIO MISHIMY Krzysztof Lisowski
RAZ FULMINACJA, RAZ OZIĘBŁY UŚCISK DŁONI Aleksandra Zińczuk
LEKCJE ODDYCHANIA Aleksandra Byrska

O KSIĄŻKACH

POKRZYK
SKORO ŚMIERĆ WOŁA, TO TRZEBA IŚĆ Anna Marchewka
PESZKÓW ZEN Łukasz Wojtusik

FELIETONY

LĘKAM SIĘ FREUDA, KANTA I LACANA Mira Marcinów
PRADZIADEK Karolina Sylwia Chutnik
BELLA I SEN Marek Bieńczyk
WCZESNE WIERSZE Małgorzata Lebda

Formularz zamówienia

W celu zamówienia kwartalnika, prosimy wypełnić poniższy formularz. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-mail z numerem konta oraz kwotą do zapłaty. Przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Koszt przesyłki: krajowa 4 zł, zagraniczna 10 zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

Newsletter


Akceptuję Regulamin usługi Newsletter.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administratorem danych osobowych Użytkowników (subskrybentów) przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji jest Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych – rozwiń

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej wskutek akceptacji zapisów Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Bibliotekę.
  2. Podanie danych osobowych w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
  3. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych wyżej można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
  6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani też nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych.
  7. Biblioteka nie będzie stosowała wobec Użytkownika zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  8. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Biblioteki zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Możesz zapoznać się z treścią RODO zamieszczonego na stronie UODO klikając: Skonsolidowany tekst RODO.