• Czas Literatury 2 (18) 2022

W tym Czasie:

WSTĘP

NIEŚĆ W SOBIE MIASTO Krzysztof Zajas

UKRAINA

CAŁY NARÓD WALCZY
z Bogumiłą Berdychowską rozmawiają
Jan Burnatowski i Krzysztof Zajas

MOWA W DOBIE CIEMNOŚCI
Bohdan Pylypushko

PRZEKŁADAĆ WOJNĘ Aneta Kamińska
wiersze Julija Musakowska, Hałyna Petrosaniak,
Iryna Szuwałowa, Anatolij Dnistrowy,
Albina Pozdniakowa, Daryna Hładun,
Ełła Jewtuszenko, Ołeh Kocarew,
Łesyk Panasiuk, Wiktorija Feszczuk,
Olha Poworoznyk, Jaryna Czornohuz,
Ołena Stepanenko, Tomasz Dejak,
Kateryna Michalicyna, Switłana Bohdan,
Hałyna Kruk

DOM ZE WSPOMNIENIAMI I LUSTREM SPRZEDAM
Andrij Lubka

wiersze Ołesia Mamczycz, Kateryna Babkina,
Wiktoria Amelina, Anastasija Afanasjewa

MOWA ZAWSZE O JĘZYKU
Wołodymyr Rafiejenko

ŻYCIE BEZ PUSZKINA
ZONA RUSKIEGO MIRA Ołeksandr Bojczenko

POLICZYĆ WOJNY Roman Małynowski

POEZJA

wiersze Aneta Kamińska, Agnieszka August-Zarębska,
Katarzyna Zechenter, Aleksandra Byrska,Zbigniew Dmitroca, Mirosław Mrozek

PROZA

Dzień Agnieszka Mars

PISARZ W PRACY

CONCEPT ALBUM Maciej Miłkowski
POWIEŚCI O WOJNIE Anna Nasiłowska

WIERSZ WIE

DOTKNĄĆ DUSZY Józefina Piątkowska

WSCHODY

REPUBLIKA GŁUCHYCH Anna Łazar
REPUBLIKA GŁUCHYCH fragmenty Ilya Kaminsky
DINA RUBINA: DOKONANIA DAWNE I ŚWIEŻE
Jacek Wojciechowski
KRASNOJARSK – JENISEJSK. AUTOSTOP
W PRZEDEDNIU WOJNY Michał Milczarek

ŹRÓDŁA KULTURY

CZY ABEL MIAŁ BRATA? Tatiana Krynicka

PO LEKTURZE

NEKROLOG DLA KRAKOWSKIEGO DOMU PISARZY
Krzysztof Lisowski
GNOSTYCKIE KLECHDY RAKA PONURAKA
Krzysztof Zajas
MGŁA WOJENNA Jerzy Franczak
CO ROBI CÓRECZKA? Jan Burnatowski

O KSIĄŻKACH

DZIEJE PRZEMOCY
„KAŻDY JEST ZAMKNIĘTY WE WŁASNEJ NOCY, SAM”
Anna Marchewka
KROK SIEWU PRAPRZODKÓW Łukasz Wojtusik

FELIETONY

KONIEC I POCZĄTEK, CZYLI O KSIĘGOZBIORACH Sylwia Chutnik
CZYTANIE ŻADANA Małgorzata Lebda
ROWEROLA Marek Bieńczyk

Formularz zamówienia

W celu zamówienia kwartalnika, prosimy wypełnić poniższy formularz. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-mail z numerem konta oraz kwotą do zapłaty. Przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Koszt przesyłki: krajowa 4 zł, zagraniczna 10 zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

Newsletter


Akceptuję Regulamin usługi Newsletter.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administratorem danych osobowych Użytkowników (subskrybentów) przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji jest Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych – rozwiń

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej wskutek akceptacji zapisów Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Bibliotekę.
  2. Podanie danych osobowych w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
  3. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych wyżej można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
  6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani też nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych.
  7. Biblioteka nie będzie stosowała wobec Użytkownika zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  8. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Biblioteki zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Możesz zapoznać się z treścią RODO zamieszczonego na stronie UODO klikając: Skonsolidowany tekst RODO.