W tym Czasie:

TOMASZ RÓŻYCKI

PIŁKA KOPNIĘTA W CIEMNOŚĆ Bartosz Suwiński
CZARNE, ZUPEŁNIE NIECZYTELNE PLAMY
z Tomaszem Różyckim rozmawia Bartosz Suwiński
PANNY NIEROZTROPNE Tomasz Różycki

KONKURS MŁODEJ POEZJI

laudacja Tomasz Cieślak-Sokołowski
wiersze Jakub Sęczyk, Justyna Tomska,
Sara Akram

WIERSZE NA MURACH

BIANCA BELLOVÁ

EWANGELIA I GORYLI RYK z Bianką Bellovą
rozmawia Anna Maślanka

KENNETH GRAHAME

CZUŁOŚĆ WYOBRAŹNI
Aleksandra Wieczorkiewicz
MUTABILE SEMPER;
WŁAMYWACZE Kenneth Grahame

WALDEMAR BAWOŁEK

BAWOŁKA NIE MA
z Waldemarem Bawołkiem rozmawiają
Paulina Dąbkowska i Tymoteusz Milas
WPRAWKI I RUPIECIE Waldemar Bawołek

PROZA POLSKA

MIŁOŚĆ, WSZĘDZIE MIŁOŚĆ Mikołaj Maria Manicki

PISARZ W PRACY

PRZYMUS I WOLNOŚĆ Jerzy Franczak
DROGA W DÓŁ Maciej Miłkowski
JAK HARTOWAŁA SIĘ STAL, CZYLI DWIEŚCIE
PROCENT NORMY PRZY BIURKU Sylwia Chutnik

CO JA WIDZĘ?

JAKI JEST RYBA? Michał Zabłocki
wiersze Robert Rybicki

WIERSZ WIE

UCZTA, KATAKLIZM I KOBIETA;
CIAŁO W ŚWIECIE DUSZY Józefina Piątkowska

DYSKUSYJNE KLUBY CZYTELNICZE

KRYMINALNA KLĘSKA URODZAJU
Robert Ostaszewski
PRÓBOWANIE Maciej Jakubowiak
DOTKNĄĆ DUSZY, BEZ DIABELSKICH SZTUCZEK
Łukasz Wojtusik

KSIĘGARNIE KAMERALNE

KSIĘGARNIA POD GLOBUSEM Paulina Bandura

WSCHODY

LITERATURA UMĘCZONA Jacek Wojciechowski
LAS W SANDARMOCHU Anna Łazar
GROŹNY RECYDYWISTA
Marcin Gaczkowski o Wasylu Stusie
wiersze Wasyl Stus

ŹRÓDŁA KULTURY

SPACEREM PO ATENACH ALBO KOSMOS SOKRATESA
Jan Kwapisz
FAJDROS Platon

PO LEKTURZE

PYŁ ZASTYGŁY W ŻYWICY SŁÓW;
PRZEWROTNOŚĆ HELIOSA Michał Bzinkowski
OPOWIEŚĆ SNUTA W OKRUTNYCH CZASACH;
ANTOLOGIA GRECKA AUDENA Krzysztof Lisowski
SZUKAJĄC BOGA W KOSMOSIE I POZA NIM
Mieczysław Siekierkowski

O KSIĄŻKACH

Wojciech Chamier-Gliszczyński, Portrecista psów;
Sąsiadki. 10 poetek czeskich
Anna Marchewka
Alice Oswald, Monument. Wykopaliska z „Iliady”
Alicja Brzyska

Formularz zamówienia

W celu zamówienia kwartalnika, prosimy wypełnić poniższy formularz. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-mail z numerem konta oraz kwotą do zapłaty. Przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Koszt przesyłki: krajowa 4 zł, zagraniczna 10 zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

Newsletter


Akceptuję Regulamin usługi Newsletter.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administratorem danych osobowych Użytkowników (subskrybentów) przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji jest Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych – rozwiń

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej wskutek akceptacji zapisów Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Bibliotekę.
  2. Podanie danych osobowych w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
  3. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych wyżej można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
  6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani też nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych.
  7. Biblioteka nie będzie stosowała wobec Użytkownika zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  8. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Biblioteki zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Możesz zapoznać się z treścią RODO zamieszczonego na stronie UODO klikając: Skonsolidowany tekst RODO.