• Czas Literatury 1 (9) 2020

W tym Czasie:

Josif Brodski

Rocznica Adam Szczuciński
Wiersze

rozmowa

Strach nad Tybrem z Joanną Ugniewską
rozmawia Krzysztof Lisowski

nowy stan skupienia

O potrzebie hierarchii Krzysztof Siwczyk
Światło w mrocznych czasach Olga Brzezińska
Miłosz FesTival 2020

poezja polska Mniej / Więcej

Dominik Bielicki, Maciej Bieszczad,
Ewa Chruściel, Marlena Niemiec, Ilona Witkowska

WIERSZE NA MURACH

co ja widzę?

Michał Zabłocki: wiersze Jerzego Marcinkowskiego

proza POLSKA

Na wynos! Victor Ficnerski
Brudnopisy Tadeusz Michrowski

Katarzyna Boni

Katarzyna Boni i jej nowa książka
Przemysław Skrzyński
Miasto z marzeń Katarzyna Boni
Auroville
z Katarzyną Boni rozmawia Przemysław Skrzyński

PISARZ W PRACY

Pisz o tym, na czym się nie znasz
Maciej Miłkowski
W drodze Jerzy Franczak
Dziwny czas Anna Nasiłowska
Okruchy poetyckiej kuchni Józef Baran

Twórczość to praca wokół aporii
z Witem Szostakiem rozmawia Anna Marchewka

z archiwum

Korespondencja Zygmunta Hertza
z Andrzejem Vincenzem
Wybór i opracowanie Joanna de Vincenz

ŹRÓDŁA KULTURY

Tukidydes o zarazie w Atenach
Aleksander Wolicki
Wojna peloponeska Tukidydes

WSCHODY

Literatura i sensacja Jacek Wojciechowski
portret miasta Anna Łazar

WIERSZ WIE

Wynaleźć samotność
Tożsamość w kosmosie Józefina Piątkowska

DKCZ

Dyskusyjne Kluby Czytelnicze
ze stałymi uczestnikami rozmawia Michał Zabłocki
Klub piątkowy Anna Marchewka
Komiks w szponach stereotypu Jan Sławiński

PO LEKTURZE

Okręt Odysa płynący przez marzec
Krzysztof Lisowski
Retro pomysły na koniec świata
Paweł Dunin-Wąsowicz

O KSIĄŻKACH

Mira Marcinów, Bezmatek
Inga Gaile, Wielkanoc/Lieldienas Anna Marchewka
Kevin Barry, Nocny prom do Tangeru
Andrzej Muszyński, Bez. Ballada o Joannie i Władku
z jurajskiej doliny Alicja Brzyska

Formularz zamówienia

W celu zamówienia kwartalnika, prosimy wypełnić poniższy formularz. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-mail z numerem konta oraz kwotą do zapłaty. Przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Koszt przesyłki: krajowa 4 zł, zagraniczna 10 zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

Newsletter


Akceptuję Regulamin usługi Newsletter.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administratorem danych osobowych Użytkowników (subskrybentów) przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji jest Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych – rozwiń

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej wskutek akceptacji zapisów Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Bibliotekę.
  2. Podanie danych osobowych w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
  3. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych wyżej można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
  6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani też nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych.
  7. Biblioteka nie będzie stosowała wobec Użytkownika zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  8. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Biblioteki zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Możesz zapoznać się z treścią RODO zamieszczonego na stronie UODO klikając: Skonsolidowany tekst RODO.