• Czas Literatury 1 (17) 2022

W tym Czasie:

SŁAWA UKRAJINI!
TESTAMENT Taras Hryhorowycz Szewczenko

WSTĘP
OBROTOWE DRZWI FANTAZJI Krzysztof Zajas

FANTASY
O POTRZEBIE UCIECZKI Radek Rak
NIE UCIEKAJCIE Paweł Majka
KIM PAN JEST, PANIE GERALT? Piotr Górski
SZKARŁAT Ka Klakla

PROZA
opowiadania Jan Tomkowski

POEZJA
wiersze Wojciech Brzoska, Piotr Szewc, Krzysztof Lisowski, Grażyna Świętochowska, Juliusz Pielichowski, Samantha Kitsch, Natalia Malek, Beata Bronakowska

ROZMOWA
ONTOLOGICZNE NIEZROZUMIENIE SIEBIE
z Markiem Bieńczykiem rozmawiają
Jan Burnatowski
i Krzysztof Zajas

POŻEGNANIE
ZOFIA GOŁUBIEW Krzysztof Zajas

SINGER
LOKATOR
WANWILD KAWA Icchok Baszewis Singer

PROZA
opowiadania Kacper Bartczak
opowiadania Alicja Regiewicz 

LYONS
SZKIC O TWÓRCZOŚCI ALICE LYONS Justyn Hunia
wiersze Alice Lyons

PISARZ W PRACY
CZYTAJ NIEUWAŻNIE Maciej Miłkowski
KARIERA Anna Nasiłowska

WIERSZ WIE
TRAF I METAVERSE Józefina Piątkowska

DICKINSON
SPACER PO RUCHOMYCH PIASKACH
z Januszem Solarzem o poezji Emily Dickinson rozmawiają
Ewa Rajewska
i Aleksandra Wieczorkiewicz
wiersze Emily Dickinson

WSCHODY
PONAD GRANICAMI Marta Jabłońska
wiersze Jurij Serebriansky
NOWI Jacek Wojciechowski

ŹRÓDŁA KULTURY
ERYSICHTHON I GŁÓD: METAMORFOZY Publiusz Owidiusz
Naso w opracowaniu Katarzyny Różyckiej-Tomaszuk

PO LEKTURZE
WIECZNY POWRÓT GNIEWU Krzysztof Zajas
NIE REDUKOWAĆ ZŁOŻONOŚCI ŚWIATA
Krzysztof Zajas

O KSIĄŻKACH
WIDOK SIĘ KLEI Paulina Ambroży
WĘDRÓWKA FRANCISZKI
CHŁOPCY Z ULIC WIECZNEGO MIASTA
Anna Marchewka
NIE KONIEC ŚWIATA Łukasz Wojtusik

FELIETONY
SPOKOJNIE JAK NA WOJNIE Sylwia Chutnik
SOWA ZAMYKA LAS DUŻYM KLUCZEM
Małgorzata Lebda
SNY O WOJNIE Mira Marcinów
ŻBEZRADNY FELIETON MARCA Marek Bieńczyk

Formularz zamówienia

W celu zamówienia kwartalnika, prosimy wypełnić poniższy formularz. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-mail z numerem konta oraz kwotą do zapłaty. Przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Koszt przesyłki: krajowa 4 zł, zagraniczna 10 zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

Newsletter


Akceptuję Regulamin usługi Newsletter.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administratorem danych osobowych Użytkowników (subskrybentów) przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji jest Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych – rozwiń

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej wskutek akceptacji zapisów Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Bibliotekę.
  2. Podanie danych osobowych w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
  3. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych wyżej można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
  6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani też nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych.
  7. Biblioteka nie będzie stosowała wobec Użytkownika zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  8. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Biblioteki zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Możesz zapoznać się z treścią RODO zamieszczonego na stronie UODO klikając: Skonsolidowany tekst RODO.