• Czas Literatury 3 (15) 2021

W tym Czasie:

WSTĘP
ZŁE PRZECZUCIA Krzysztof Zajas

ESEJ
WYLICZANKA Jerzy Franczak

POEZJA
wiersze Laura Osińska / Anna Adamowicz, Kalina Jaglarz,
Grzegorz Wróblewski, Inga Iwasiów, Marjan Pungartnik

PROZA
ŚLADY PO BURZY Natalia Szyszkowska

ROZMOWA
BAŚŃ POMAGA ZROZUMIEĆ
z Radkiem Rakiem rozmawia redakcja

WŁADIMIR KAMINER
PISARZ NIEMIECKI URODZONY
W ZWIĄZKU RADZIECKIM Marta Jabłońska
KRYM
CZARNOBYL
SKRZYDLATA CERKIEW Władimir Kaminer

WSCHODY
GRUZJA MYŚU Z DROGI Michał Milczarek
SYBERIADA Jacek Wojciechowski
DZIURA W DACHU Anna Lazar

PROZA
TYŁEM
DO KIERUNKU JAZDY Sylwia Chutnik
PROBLEM Zośka Papużanka
OGARNIA MNIE SENNOŚĆ Beata Bieńkowska
TU BYŁEM
W SAMO POŁUDNIE
JAK NA ZAWISZY
POKRYJ I WYRÓWNAJ Maciej Dobosiewicz

VERONIKA MABARDI
NA STYKU Karolina Czerska
NOWE KONSTELACJE:
BIBLIOTEKA, JEŻYK, LAS
z Veroniką Mabardi rozmawia Karolina Czerska
JELENIE Veronika Mabardi

PISARZ W PRACY
WYGNANIEC WSZECHŚWIATA Maciej Miłkowski

ŹRÓDŁA KULTURY
RĘKOPISY PŁONĄ Katarzyna Pietruczuk
O NIEPODDAWANIU SIĘ TROSKOM Galen

POEZJA
ROWER Krystyna Dąbrowska

WIERSZ WIE
BYT NA DRZEWIE RODZAJU Józefina Piątkowska

FESTIWAL MIŁOSZA 2021
ŚWIĘTO POEZJI W DOBIE KRYZYSÓW
Malwina Mus-Frosik

PO LEKTURZE
JAKIŚ ODYS Krzysztof Lisowski

O KSIĄŻKACH
LUDZIE BEZDOMNI
ŻEBY NIGDY NIE DOROSNĄĆ Anna Marchewka
OPIEKUJ SIĘ OPOWIEŚCIĄ
BO ZOSTAJE TYLKO OPOWIEŚĆ Krzysztof Zajas
ILE GRAMÓW PILCHA W „PILCHU” Łukasz Wojtusik

FELIETONY

LA FORNARINA Małgorzata Lebda
BIAŁE SŁONIE, BIAŁE ŁASICE Marek Bieńczyk

Formularz zamówienia

W celu zamówienia kwartalnika, prosimy wypełnić poniższy formularz. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-mail z numerem konta oraz kwotą do zapłaty. Przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Koszt przesyłki: krajowa 4 zł, zagraniczna 10 zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

Newsletter


Akceptuję Regulamin usługi Newsletter.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administratorem danych osobowych Użytkowników (subskrybentów) przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji jest Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych – rozwiń

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej wskutek akceptacji zapisów Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Bibliotekę.
  2. Podanie danych osobowych w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
  3. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych wyżej można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
  6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani też nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych.
  7. Biblioteka nie będzie stosowała wobec Użytkownika zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  8. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Biblioteki zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Możesz zapoznać się z treścią RODO zamieszczonego na stronie UODO klikając: Skonsolidowany tekst RODO.