redakcja serii: Ariadna Masłowska-Nowak
wstęp i przekład: Krzysztof Łapiński

 

Heraklit – mędrzec mówiący zagadkami

 

Do grona wczesnych presokratyków dołącza Heraklit z Efezu. On również przyjmuje, że świat wyjaśnić można jedynie przez wskazanie na to, co ukryte. Takie ma być zadanie mędrca, który tłumaczy pozostałym, że nie powinni wierzyć pozorom. Punkt wyjścia Heraklita wydaje się zbieżny z tym, co myśleli jego poprzednicy: świat jest zmienny i wielokształtny, pełen napięć, wywołanych istnieniem obok siebie rzeczy nawzajem do siebie nieprzystających. To jednak pozór, ponieważ kiedy spojrzeć głębiej, dostrzec można ukryty porządek. Co więcej, ów porządek wydaje się prawdziwszy niż pozorny nieład, ponieważ to on kieruje całym biegiem rzeczy. Jak wspomniano, każdy z myślicieli przedsokratejskich próbuje podać rozwiązanie bardziej wyrafinowane co do podstaw niż jego poprzednik. Czego zatem mogło zabraknąć –
zdaniem Heraklita – w myśli jego poprzedników? Możemy się domyślać, że wskazania na rozumność owego porządku, którą odnajdujemy u efeskiego myśliciela.

 

To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym na woblink.com