przygotowanie: Salvino Nucera
tłumaczenie: Paweł Krupka
wstęp: Domenico Minuto

 

Rozważania
o języku i kulturze
społeczności
grekańskiej

 

Wśród cech charakteryzujących ludność, która od tysiącleci zamieszkuje opisywany obszar, należy, moim zdaniem, wyróżnić łagodność. Brat Salimbene z Parmy, komentując kampanię Normanów, którzy zajęli naszą ziemię, według przekazów odwołujących się do zapisów biblijnych „mlekiem i miodem płynącą”, nazwał mieszkańców tej ziemi „gnojami i śmierdzielami”. Takie obelgi stosowano, by wyrazić pogardę wobec niewielkiej odwagi Bizantyńczyków oraz ich stałej skłonności do rozwiązywania sporów międzynarodowych na drodze układów handlowych i płacenia trybutów, które retoryka nacjonalistyczna uznawała zawsze za upokarzające. Dla niej przymiotnik „ugodowy” nie jest synonimem „pokojowego”, lecz stopniem wyższym „leniwego”. Być może dzisiaj, po wielu przykrych doświadczeniach wojennych, potrafimy lepiej zrozumieć głęboką mądrość polityki zagranicznej Najjaśniejszego Cesarstwa. Warunki życia i sposób myślenia ukształtowały w naszej kulturze cechy sprzyjające raczej skłonnościom do obrony niż do agresji i podbojów: cierpliwość, wytrzymałość, trzeźwość, odporność na trud i milczenie. Może się wydać dziwnym podkreślanie łagodności społeczeństwa, którym rządzi ndrangheta 6. Lecz jeśli rozważymy naturę tego zjawiska przestępczego i jego ścisłe związki z władzą, a więc z klasami od wieków dominującymi, przekonamy się, że mafia i niedowład administracyjny, dwa oblicza tej samej odwiecznej choroby, panują tu właśnie dlatego, że lud jest łagodny. W istocie większość niezdolna do obrony, uciskana przez mniejszość coraz bardziej drapieżną, ulega zastraszona i milcząca, akceptując w ten sposób upodlenie. Dlatego dyskrecja, cnota broniących się, staje się zmową milczenia. Podobnie egzekucja władzy publicznej od wieków była tu wyrazem samowoli, wobec której wszelki opór jest daremny.

6 ndrangheta (z gr. ανδράγαθος – mąż dzielny i prawy) – kalabryjska struktura przestępcza typu mafijnego, ukształtowana w XIX wieku, obecnie potężna i aktywna na całym świecie.

 

To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym woblink.com