W tym Czasie:

WSTĘP

WIELKA MIKORYZA Jan Burnatowski

EKOLOGIA

ONKOMYSZ™ z Donną Haraway rozmawia Thyrza Goodeve
OBERŻA POD NIEDŹWIEDZIEM Luigia Emanuel Saredo
DZIURA Michał Książek
W PUSZCZY JAK W SOCZEWCE WIDAĆ CAŁY ŚWIAT z Julią Fiedorczuk rozmawia Aleksandra Byrska

ŻYWE POKOJE Mindaugas Kvietkauskas

CONRAD FESTIVAL

PRZERAŻA NAS DOSKONAŁOŚĆ z Samantą Schweblin rozmawia Tomasz Pindel
MIGRACJE Michał Paweł Markowski

ESEJ

TOPOGRAFIE ZALEŻNOŚCI Iwona Boruszkowska,
Barbara Woźniak

GRAHAM

EROZJA ŚWIATA Michał Choiński
SPOGLĄDAĆ ZA HORYZONT z Jorie Graham rozmawia Katy Waldman

wiersze Jorie Graham

BOOKER

MALIKA BOOKER AKUSTYCZNIE Emilia Staniek, Bartosz Wójcik
wiersze Malika Booker

JANKUTA

HOMINID, CZYLI MATERIAŁ NA SKAMIENIAŁOŚĆ Tomasz Mróz
wiersze Hanna Jankuta

AMELINA

CIERŃ W OKU, ODŁAMEK W GŁOWIE,
SZYDERSTWO WOJNY, ŚMIECH HISTORII Marianna Kijanowska

CELA

SKĄDINĄD Jan Burnatowski

AIXA DE LA CRUZ: NIEPOKORNA Katarzyna Górska

ZAWSZE MIESZKAŁYŚMY W TEJ WIOSCE Aixa de la Cruz

NIKKI DEKKER: METAFORA ZAMKNIĘTA W & Olga Niziołek 

PŁASTUGA Nikki Dekker

POEZJA

wiersze Agnieszka Wolny-Hamkało, Elżbieta Wojnarowska,
Dawid Majer, Marta Bocek, Tadeusz Dąbrowski

WARTO

WARTO BY I WARTO BYŁO Szymon Kloska

PROZA

DRUGIE IMIĘ Jon Fosse

MOWA CHLEBA Elżbieta Łapczyńska

SZMINKA Katja Tomczyk

OCZY DOKTORA MABUSE Roman Kraiński

WSCHODY

STACJA ARSENALNA Marcin Gaczkowski

ŹRÓDŁA KULTURY

SZLACHETNY JAK ZWIERZĘ Krzysztof Łapiński

WIERSZ WIE

CIELESNA NATURA MYŚLI Józefina Piątkowska 

ANATOMIA OPOWIADANIA

K. DOCIERA NA ZAMEK Maciej Miłkowski

O KSIĄŻKACH

JESTEM / JESTEŚMY Anna Marchewka

CZY WSZYSCY JESTEŚMY APOKRYFAMI? Krzysztof Lisowski

FELIETON

FALSYFIKATY LITERACKIE, FALSYFIKATY CZŁOWIEKA Sylwia Chutnik
DĄB, KAWA I LEŻAK Marek Bieńczyk
PIEPRZNIK JADALNY Małgorzata Lebda

Formularz zamówienia

W celu zamówienia kwartalnika, prosimy wypełnić poniższy formularz. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-mail z numerem konta oraz kwotą do zapłaty. Przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
Koszt przesyłki: krajowa 4 zł, zagraniczna 10 zł.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Dane będą przetwarzane przez pracowników Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: sekretariat@biblioteka.krakow.pl

Newsletter


Akceptuję Regulamin usługi Newsletter.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administratorem danych osobowych Użytkowników (subskrybentów) przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji jest Biblioteka Kraków z siedzibą: Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych – rozwiń

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej wskutek akceptacji zapisów Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy i podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, w tym przez okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Bibliotekę.
  2. Podanie danych osobowych w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
  3. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, w tym realizacji praw wymienionych wyżej można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
  6. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani też nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych.
  7. Biblioteka nie będzie stosowała wobec Użytkownika zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  8. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Biblioteki zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Możesz zapoznać się z treścią RODO zamieszczonego na stronie UODO klikając: Skonsolidowany tekst RODO.